Protokół z wyboru wykonawcy Dotyczące wykonania usługi badawczo-rozwojowej pt.: „ELEKTRONICZNE KARTY PRACY”

Nowa technologia

Miło nam poinformować, że korzystamy na co dzień z rozwiązań opracowanych przez firmę Outsourcing Wojciech Szwagrzyk przy współpracy z WSG w Bydgoszczy w ramach projektu B+R „SYSTEM WSPIERĄJĄCY ZARZĄDZANIE I ADMINISTOWANIE BIUREM RACHUNKOWYM” współfinansowanego przez Fundusz Badań i Wdrożeń – Voucher Badawczy, realizowany w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działania 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania: 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Gorąco polecamy powyższe rozwiązanie, które w czasie rzeczywistym ułatwia ocenę pracy naszych pracowników. Dzięki temu łatwiej dostrzec nam tych najlepszych. Aplikacja jest webowa i co nie obciąża komputerów stacji roboczych. Skraca czas wystawiania faktur dla klientów automatyzując wycenę naszej pracy względem ilości zaksięgowanych pozycji księgowych.

Biura rachunkowe zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu: https://wsoutsourcing.com/


DOMINO sp. z o.o. BIURO RACHUNKOWE

Obsługujemy w pełnym zakresie małe i średnie firmy. Zespół fachowców o wysokich kwalifikacjach i dużej wiedzy to niezaprzeczalne atuty naszego biura. Biuro Rachunkowe Domino Sp.z o.o. to doświadczenie w kontaktach z urzędami i instytucjami państwowymi. Pozwala nam ono w sposób profesjonalny reprezentować naszych klientów we wszelkiego rodzaju sprawach urzędowych.


Współpraca to podstawa

  • zawieramy partnerską umową o współpracy,
  • posiadamy polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej,
  • dostosowaliśmy sie do przepisów RODO wprowadzając odpowiednie rozwiązania techniczne,
  • pracujemy na oprogramowaniu komputerowym zgodnym z wymogami Ministerstwa Finansów,
  • udostepniamy naszym klientom rozwiązania on-line dostępne 24h nawet na smartfonie,
  • wszystkie dane są zabezpieczone zgodnie z polityką wewnętrzną naszej firmy i obowiązującymi przepisami,
  • zapewniamy pełną dyskrecję, w naszym fachu obowiązuje całkowita tajemnica zawodowa,
  • doradzamy, jak zoptymalizować wysokość swoich przychodów i kosztów


Kontakt

BIURO RACHUNKOWE

DOMINO Sp. z o.o.

ul. MARII KONOPNICKIEJ 15
85-124 Bydgoszcz
NIP: 953-26-23-172


biuro(małpa)abc-uslugi.pl


Polecamy