Ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przeznaczony jest dla osób fizycznych, spółek osobowych (osób fizycznych). Mogą go płacić podatnicy, którzy w 2020 r. uzyskali przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie:
- samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł),
- w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, jeżeli suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczy kwoty 2 000 000 euro (tj. 9 030 600 zł),
pod warunkiem że dany rodzaj działalności nie jest wyłączony z możliwości korzystania z tego rodzaju rozliczenia na mocy ustawy.

Obowiązek opłacania podatku dochodowego na zasadach stawek ryczałtowych od przychodów ewidencjonowanych uzależnionych jest od rodzaju prowadzonej działalności zgodnie z ustawą.

Możliwość wyboru zwolnienia z podatku od towarów i usług (VAT) zgodnie z ustawą.

 

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

  • Prowadzenie Ewidencji Przychodów na podstawie dowodów księgowych dostarczanych przez klienta zgodnie z ustawą,
  • Prowadzenie ewidencji środków trwałych
  • Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  • Dla podatników podatku od towarów i usług (VAT) prowadzenie niezbędnych ewidencji dla tego podatku oraz sporządzanie i składanie deklaracji  (również elektronicznie),
  • Prowadzenie zgłoszeń i rozliczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych z ZUS osób prowadzących działalność,
  • Zamknięcie ewidencji przychodów na koniec roku podatkowego z uwzględnieniem dostarczonego przez klienta spisu z natury.


Kontakt

BIURO RACHUNKOWE

DOMINO Sp. z o.o.

ul. MARII KONOPNICKIEJ 15
85-124 Bydgoszcz
NIP: 953-26-23-172


biuro(małpa)abc-uslugi.pl


Polecamy