PFRON

Zakres obsługi naszego biura rachunkowego w ramach stałej umowy o współpracy:

  • Obsługa dofinansowań do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych
  • Zgłoszenie pracodawcy do PFRON.
  • Comiesięczne Składanie dokumentów do PFRON za pracowników niepełnosprawnych.
  • Korespondencja z PFRON

Podmiotem uprawnionym do ubiegania się o dofinansowanie do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych może być:

  • pracodawca prowadzący zakład pracy chronionej;
  • pracodawca zatrudniający co najmniej 25 pracowników w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy i osiągający wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w wysokości co najmniej 6%;
  • pracodawca zatrudniający w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy mniej niż 25 pracowników.

Przepisy dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych weszły w życie od 1 stycznia 2004 r. Regulacje wprowadzające dofinansowania do wynagrodzeń zawarte zostały w przepisach art.26 a-c znowelizowanej ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

System miesięcznego dofinansowywania wynagrodzeń zastąpił obowiązujący do 1 stycznia 2004 r. system zwrotu części lub całości zwrotu podatku od towarów i usług dla zakładów pracy chronionej (z dniem 1 stycznia 2004 r. został uchylony art.14 a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczący zasad zwracania zakładom pracy chronionej części lub całości wpłaconej kwoty podatku od towarów i usług).


Kontakt

BIURO RACHUNKOWE

DOMINO Sp. z o.o.

ul. MARII KONOPNICKIEJ 15
85-124 Bydgoszcz
NIP: 953-26-23-172


biuro(małpa)abc-uslugi.pl


Polecamy