Kadry

Zakres obsługi kadrowo-płacowej jest zależny od określonych potrzeb przedsiębiorcy w tym zakresie, dotyczy pracowników zatrudnianych na podstawie umowy o pracę jak również na podstawie umów cywilno-prawnych, wszelkie czynności dokonywane są zgodnie z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi dotyczącymi obowiązków pracodawców w tym ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

 

Podstawy zakres obsługi określony w umowie:

 • Obsługa kadrowa
 • Zgłoszenie pracodawcy do Sanepid-u oraz do Państwowej Inspekcji Pracy,
 • Opracowanie karty informacyjnej określającej podstawowe obowiązki pracodawcy w zakresie zatrudniania pracowników,
 • Prowadzenie akt osobowych pracowników na podstawie dostarczanych przez klienta dokumentów,
 • Przygotowywanie standardowych umów o prace z pracownikami,
 • Obsługa płacowa
 • Przygotowywania list płac pracowników na podstawie informacji przekazywanych pisemnie przez klienta,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji podatku dochodowego od wynagrodzeń wypłacanych pracownikom,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta dokumentów zgłoszeniowych ZUS pracowników,
 • Obsługa ZUS
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta miesięcznych deklaracji ZUS za osoby prowadzące działalność gospodarcza,
 • Sporządzania i składania w imieniu klienta  dokumentów zgłoszeniowych,

Dodatkowe usługi nie wchodzące w zakres podstawowej umowy:

 • Sporządzenie i składanie w imieniu klienta rocznej informacji o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
 • Wszelkie inne czynności związane wykonywane na życzenie klienta,


Kontakt

BIURO RACHUNKOWE

DOMINO Sp. z o.o.

ul. MARII KONOPNICKIEJ 15
85-124 Bydgoszcz
NIP: 953-26-23-172


biuro(małpa)abc-uslugi.pl


Polecamy